kontakt


FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o.

Biskupická 33, 821 06 Bratislava

IČO:               31363920
IČ pre daň: SK2020318047

e-mail: fornaxa@fornaxa.sk