servis

Technické školenia v priestoroch spoločnosti FORNAXA - SLOVAKIA i priamo v podnikoch poskytujú užívateľom informácie o vlastnostiach a využití tesniacich materiálov.

V rámci technického servisu spolupracujeme s odberateľmi pri návrhu najvhodnejšieho typu tesniaceho materiálu. V prípade potreby Vás radi navštívime na Vašej prevádzke a poskytneme technickú pomoc pri montáži tesnenia.

 

Tešíme sa na stretnutia na veľtrhoch, školeniach.