firma, kontakty

FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o.

Biskupická 33, 821 06 Bratislava

IČO:                        31363920
IČ pre daň:         SK2020318047

e-mail: fornaxa@fornaxa.skFORNAXA - SLOVAKIA s.r.o. 

Je výrobcom a dodávateľom tesniacich produktov:

- tesniace dosky a z nich vyrábané ploché tesnenia

- iné prírubové tesnenia

- upchávkové a tesniace pletené šnúry a pásy

- mechanické upchávky

- ložiskové tesnenia

 
FORNAXA ponúka tesniace materiály značiek:

SIGRAFLEX®                                  - grafitové tesniace dosky
FORNAGRAF®                              - grafitové tesniace prvky
GORE®                                               - tesnenia na báze expandovaného teflónu
FORFLON®                                      - PTFE tesniace prvky
CARRARA®                                     - upchávkové šnúry
FORNASEAL®                               - kovové tesnenia s tesniacim materiálom
AESSEAL®                                        - mechanické upchávky
FORNATERM®                             - technické textílie pre vysoké teploty
LABTECTA™, MAGTECTA™   - ložiskové tesnenia
FORNAPACK®                             - špecifické stlačované upchávky
DONIT TESNIT®                          - doskové tesniace materiály
GORE GFO®                                           - upchávkové šnúry
VALVOGRAPH                              - grafitové lisované tesnenia

Tesniace prvky sa uplatňujú v priemyselných oblastiach:

- teplárne a elektrárne
- rafinéria a petrochémia
- chémia a výroba farmaceutík
- celulózo - papierenský priemysel
- výroba a spracovanie kovov
- strojárenstvo a automobilový priemysel
- výroba potravín
- vodárne a čistiarne odpadových vôd a pod.


FORNAXA - SLOVAKIA s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993.

Kontaktujte nás


Technické školenia v priestoroch spoločnosti FORNAXA - SLOVAKIA i priamo v podnikoch poskytujú užívateľom informácie o vlastnostiach a využití tesniacich materiálov.

V rámci technického servisu spolupracujeme s odberateľmi pri návrhu najvhodnejšieho typu tesniaceho materiálu. V prípade potreby Vás radi navštívime na Vašej prevádzke a poskytneme technickú pomoc pri montáži tesnenia.


Tešíme sa na stretnutia na veľtrhoch, školeniach.