kovové tesnenia

FORNASEAL® hrebienkové tesnenia 

Hrebienkové tesnenia patria medzi univerzálne nasadzované tesnenia v mnohých priemyselných oblastiach. Používajú sa na utesnenie výmenníkov tepla, armatúr, tlakových nádob, revíznych otvorov parných kotlov a pod.

 

Materiál:
 - kombinácia kovového telesa tesnenia a nekovovej tesniacej vrstvy na prítlačných plochách
 
materiál kovového telesa
- AISI 321, AISI 316 Ti podl'a ASTM alebo 1.4541, 1.4571 podl'a DIN
nekovová vrstva
- grafit 0,5mm, PTFE 0,5mm, iné


Teplotová odolnosť:  do 700°C Tlaková odolnosť: do 250 barFORNASEAL® kovové tesnenia s plastickými tesniacimi vrstvami 

Tesnosť sa dosahuje tlakom oceľovej membrány na plastický materiál - krúžky, ktoré sú postupne uložené v priehlbinách na jednej a druhej strane membrány.

Pri uťahovaní sú tesniace plastické časti stláčané a uzatvárané. Uzavretie tesniacich vrstiev vedie k tlakovo odolnému riešeniu až do cca 40 MPa.Materiál
- kovové tesnenie (membrána) s plastickými tesniacimi vrstvami

materiál kovovej časti: 304L
materiály tesniacej plastickej časti: grafit, PTFE

Teplotová odolnosť
-200 až 500°C, para do 600°C
inertné plyny 2000°C
 
Tlaková odolnosť
vákuum až 40MPa
 
Chemická odolnosť
pH 0 - 14

Iné kovové tesnenia

FORNAXA dodáva tesnenia „RING JOINT“, obalované tesnenia, žliabkované tesnenia a ďalšie druhy kovových tesnení a kovových tesnení s inou tesniacou vrstvou.
Radi Vám navrhneme vhodné tesnenie konkrétneho spoja a zašleme príslušné technické informácie.