mechanické upchávky

Mechanické upchávky- klasické jednopružinové, skladané
 
- rozsiahly sortiment bežných mechanických upchávok              
- upchávky pre konkrétne typy čerpadiel
- bežné typy a rozmery v krátkej lehote dodania                      
- upchávky v rôznych materiálových prevedeniach 


Mechanické upchávky- jednoduché patrónové

 Všetky mechanické upchávky z nasledovnej rady majú:
- tlakovo odľahčené tesniace plochy pre zníženie príkonu
- rotačné časti sa nezanášajú a o-krúžky nepoškodzujú hriadeľ
- viacpružinová konštrukcia


Convertor IITM – mechanická upchávka

- patrónová upchávka navrhnutá ako náhrada klasických mechanických a šnúrových upchávok

- malá externá dĺžka

- monolitný okulár pre použitie v obmedzených priestoroch

- dostupné veľkosti od 24 do 100 mm (1"- 4,000")

SCUSITM – mechanická upchávka- krátka

- s preplachovým "flush“ napojením ako štandard pre chladenie resp. odvzdušnenie na predĺženie životnosti

- samonastaviteľné sedlo zabezpečuje kolmosť plôch na os hriadeľa, čím sa predlžuje životnosť

- unášač stacionárnej časti s radiálnym kontaktom eliminuje poškodenie pri prerušovanom chode a viskóznych médiách

- dostupné veľkosti od 24 do 70 mm (1"- 2,750")

CSSNTM a CSSN-RTM – mechanické upchávky

Modulárna rada patrónových mechanických upchávok pre všeobecné aplikácie, dodávaná s "quench, flush a drain" napojeniami.

- bez samonastaviteľných klzných plôch
- možnosť dodania so škrtiacim krúžkom (Plan 62)
- dostupné veľkosti od 24 do 85 mm (1"- 3,375")
väčšie rozmery pod označením CSS

CURCTM, CRCOTM a CURETM – mechanické upchávky- s druhým tesniacim prvkom

- samonastaviteľné sedlo zabezpečuje kolmosť plôch na os hriadeľa, čím predlžuje životnosť

- unášač stacionárnej časti s radiálnym kontaktom eliminuje poškodenie pri prerušovanom chode a viskóznych médiách

- "quench, flush a drain" napojenia pre umožnenie chladenia alebo ohrevu predlžujú životnosť

- dvojmateriálové prevedenie- zachovaný štandardný dizajn CURC, CRCO a CURE, avšak s použitím exotickej zliatiny na častiach prichádzajúcich do styku s médiom – pre použitie s korozívnymi chemikáliami


Jednoduché patrónové stacionárne mechanické upchávky
  
Všetky nasledovné jednoduché patrónové stacionárne mechanické upchávky majú:
- tlakovo odľahčené tesniace plochy pre zníženie príkonu
- o-krúžky nepoškodzujú hriadeľ
- viacpružinová konštrukcia
- stacionárna konštrukcia redukuje chybu nekolmosti pri montáži

SISSTM a SISRTM – mechanické upchávky- stacionárne

Modulárna rada patrónových mechanických upchávok pre všeobecné aplikácie v celom priemyselnom sektore.

- vysoko stabilný prenos krútiaceho momentu
- dodávané s "quench, flush a drain" napojeniami

- možnosť dodania so škrtiacim krúžkom (Plan 62) umožňujúcim kontrolu prostredia v upchávke, predlžujúcim životnosť

- dostupné veľkosti od 24 do 85 mm (1,000"- 3,375")

SMSSTM – mechanická upchávka- stacionárna, monolitická

Jednoduchá patrónová statická mechanická upchávka s modulárnymi masívnymi klznými plochami.
- masívne prevedenie zabezpečuje maximálnu stabilitu plôch v aplikáciách s vysokými tlakmi a teplotami
- prenos momentu na krúžky cez veľkú kontaktnú plochu- ochrana pred poškodením v aplikáciách s prerušovaným chodom a pri viskóznych médiách
- veľké 3/8 NPT porty zintenzívňujú chladenie a predlžujú životnosť
- krátka vnútorná axiálna montážna dĺžka
- dostupné veľkosti od 24 do 125 mm (1,000"- 5,000")

SMSS23TM –mechanická upchávka- stacionárna, monolitická Plan 23

- vysoko účinné zapojenie API Plan 23 , vstavaná závitovka (špirála) nezávislá na smere otáčania (bez potreby montáže ďalších čerpacích prvkov)
- ideálna pre napájacie a obehové čerpadlá
- zabudovaný vnútorný škrtiaci krúžok prispôsobený konštrukcii čerpadla
- komplexne riešené utesnenie vrátane výmenníka tepla
- veľkosti podľa požiadavky- kontaktujte prosím dodávateľa

Radiálne delené upchávky

RDSTM - mechanická upchávka- radiálne delená

RDS eliminuje potrebu demontáže časti zariadenia pre výmenu upchávky. Konštrukcia patrí k najrýchlejšie montovanej delenej upchávke dostupnej na trhu.

hore: ISOS™ s RDS™ 

- tlakovo odľahčené klzné krúžky pre redukciu ich zaťaženia, zvyšuje životnosť a umožňuje nasadenie na vákuu

- viditeľný indikátor vo forme kolíka zobrazuje opotrebenie pre potreby preventívnej údržby
- minimálny počet montážnych komponentov
- samonastaviteľná statická časť
- precízne lapovaná (nelámaná) rotujúca trecia plocha poskytuje pokrokovú priemyselnú technológiu delenia
- dostupné veľkosti od 63 do 300 mm

ISOSTM – nafukovacie uzatváracie tesnenie
- eliminuje potrebu uzatvorenia ventilov čerpadla pri výmene tesnenia bez potreby zahlcovania čerpadla
- upevnené medzi čerpadlo a tesnenie tak umožňuje rýchlejšiu a ľahšiu výmenu bez potreby vyprázdnenia zariadenia

Vlnovcové mechanické upchávky

S počtom vlnovcov o 50% väčším než je priemyselný štandard (12 namiesto 8 ) sa dosiahne menšie napätie na každom spoji vlnovca, čo predlžuje životnosť upchávky. Štandardný AESSEAL® materiál vlnovca Alloy 276 má tiež výnimočné mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť v porovnaní s inými štandardne používanými priemyselnými materiálmi vlnovcov ako napríklad SS ocele rady 300 alebo Alloy 20. Tlakovo odľahčená vlnovcová jednotka je dostupná v kombináciách rôznych materiálových prevedení s buď elastomérovými alebo grafitovými tesniacimi krúžkami.  

BSAITM a BSAIGTM – mechanické upchávky- vlnovcové, skladané

- krátka pracovná dĺžka podľa DIN24960 alebo BSEN 12756 komory
- vhodná pre veľmi malé zástavbové priestory
- tlakovo odľahčená pre zníženie zaťaženia tesniacich plôch, čo zvyšuje životnosť upchávky a umožňuje aplikácie pre vákuum
- dostupné veľkosti od 24 do 125 mm (1“- 5“)

BSIVTM, BQFDTM a BQFD-RTM –mechanické upchávky- vlnovcové

- patrónová konštrukcia pre jednoduchú montáž

- tlakovo odľahčená pre zníženie zaťaženia tesniacich plôch, čo zvyšuje životnosť upchávky a umožňuje aplikácie pre vákuum

- BQFD konštrukcie majú „quench, flush a drain“ napojenia so zabudovaným škrtiacim krúžkom

- BSIV dostupné vo veľkostiach od 24 do 100 mm (1“- 4“)
- BQFD dostupné vo veľkostiach od 24 do 125 mm (1“- 5“)

BSFGTM – mechanická upchávka- vlnovcová, grafitová

- nahrádza z hľadiska ceny a často i termínu dodania menej prístupné špeciálne elastoméry
- plne grafitové tesnenie pre vysoké teploty a chemicky agresívne aplikácie
- vhodné pre čerpadlá s úzkym radiálnym prierezom komory
- "quench, flush a drain“ napojenia pre umožnenie chladenia alebo ohrevu predlžujú životnosť
- patrónová konštrukcia pre uľahčenie montáže
- dostupné veľkosti od 24 do 100 mm (1“- 4“)

Mechanické upchávky- dvojité patrónové   

Dvojité patrónové mechanické upchávky majú:
- tlakovo odľahčené tesniace plochy pre zníženie príkonu
- sekundárne tesnenia nepoškodzujú hriadeľ

- nezávislé konštrukcie tesniacich častí pre zvýšenie bezpečného zadržania procesného média v prípade poškodenia niektorého tesniaceho prvku

- viacpružinový prítlak na klzné krúžky

Dvojité patrónové mechanické upchávky- stacionárne

- obidve tlakovo odľahčené tesniace plochy pre zníženie príkonu so schopnosťou odolávať zmenám tlaku média

- o-krúžky nepoškodzujú hriadeľ

- nezávislá konštrukcia tesniacich členov pre zvýšenie bezpečného zadržania procesného média v prípade poškodenia ktoréhokoľvek tesniaceho prvku

- viacpružinový prítlak na klzné krúžky s tlakovým odľahčením pre zvýšenie spoľahlivosti a výkonnosti upchávky

- stacionárna konštrukcia umožňujúca redukciu chyby kolmosti pri montáži a nasadenia pri veľkých obvodových rýchlostiach


Vlnovcové mechanické upchávky- dvojité 

S počtom vlnovcov o 50% väčším než je priemyselný štandard (12 namiesto 8 ) sa dosiahne menšie napätie na každom spoji vlnovca, čo predlžuje životnosť upchávky. Štandardný AESSEAL® materiál vlnovca Alloy 276 má tiež výnimočné mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť v porovnaní s inými štandardne používanými priemyselnými materiálmi vlnovcov ako napríklad SS ocele rady 300 alebo Alloy 20. Tlakovo odľahčená vlnovcová jednotka je dostupná v kombináciách rôznych materiálových prevedení s buď elastomérovými alebo grafitovými sekundárnymi tesneniami.

Mechanické upchávky pre utesnenie hriadeľov miešadiel 

FORNAXA ponúka ucelenú produktovú radu pre utesnenie hriadeľov miešadiel. 

- tlakovo odľahčené pre zníženie zaťaženia klzných plôch, čo predlžuje životnosť upchávok a umožňuje nasadenie na vákuu

- kompaktná konštrukcia pre ľahkú montáž

- sekundárne tesnenia nepoškodzujú hriadeľ, čo šetrí náklady pri opravách

- modulárna konštrukcia pre zvýšenie dostupnosti a dosiahnutia atraktívnej ceny

Iné mechanické upchávky
V oblasti mechanických upchávok sú k dispozícii desiatky až stovky konštrukcií v rôznych rozmerových a materiálových prevedeniach.
Radi Vám zašleme prospekty mechanických upchávok pre oblasť rafinérií, chémie, celolózopapierenského priemyslu, výroby potravín a pod.
Hotové návrhy mechanických upchávok pre viacero konkrétnych čerpadiel Vám zjednodušia špecifikáciu. Na požiadanie Vám zašleme ďalšie prospekty a príslušné technické informácie.