tesniace dosky a ploché tesnenia

ploché grafitové tesnenia a tesniace dosky

lisovaný expandovaný grafit
lisovaný expandovaný grafit s oceľovým zosilnením

ploché vláknito-elastomérne tesnenia a tesniace dosky

uhlíkové, aramidové, sklené a iné technické vlákna s pojivami a plnivami


tesnenia z expandovaného PTFE

prírubové tesniace pásy
tesniace dosky a ploché tesnenia
 - výroba plochých tesnení z doskových materiálov

Iné dosky a ploché tesnenia

PTFE, grafit a vláknito-elastomérne zmesi sú tri skupiny najčastejšie používaných materiálov v oblasti plochých tesnení.
Okrem produktov uvedených v prospektoch sú k dispozícii aj ďalšie ploché tesnenia pre špecifické požiadavky.
Radi Vám navrhneme vhodný tesniaci materiál a poskytneme príslušné certifikáty a technické informácie.