upchávkové šnúry

FORNAXA je dlhoročným výrobcom a dodávateľom priemyselných tesniacich produktov. Náročné prevádzkové podmienky si vyžadujú optimálny výber tesniaceho prvku. FORNAXA ponúka technologicky vyspelé a dlhodobo overené materiály. 

Stlačovanými mäkkými upchávkami sa utesňujú najmä hriadele čerpadiel, miešadiel a vretená armatúr. FORNAXA je dodávateľom špecifických materiálov pre náročné oblasti priemyslu.

Upchávky armatúr- uhľovodíkové produkty, vodná para pri vysokých teplotách a tlakoch cca 10 MPa

Vyfúknutie upchávky pri daných parametroch bolo v minulosti nie ojedinelým problémom. Z dôvodu vysokého tlaku dochádzalo k úplnej a rýchlej deštrukcii tesniaceho materiálu.

Dlhoročne osvedčené tesniace materiály v energetike a v petrochémii vo viacerých konštrukciách umožňujú dlhodobé prevádzkovanie s vysokou tesnosťou, spoľahlivosťou a prevádzkovou bezpečnosťou. Kombinácia vysokej tesnosti grafitu a robustného zosilenia je predpokladom pre takýto výsledok.

V špeciálnych prípadoch je vhodné siahnuť po prítlačných systémoch zabezpečujúcich dlhodobý prítlak na upchávku aj v prípade jej sadania.

Upchávky armatúr- tlaky nad 10 MPa v stredných teplotách
V oblasti veľmi vysokých tlakov dochádzalo v minulosti k netesnostiam a škodám vo výrobe.
Riešením sú upchávky s vysokopevnou štruktúrou materiálu a zároveň s vysokou tesnosťou.
V špeciálnych prípadoch je vhodné siahnuť po prítlačných systémoch zabezpečujúcich dlhodobý prítlak na upchávku aj v prípade jej sadania.
 
 
Upchávky čerpadiel a armatúr- špecifické látky s požiadavkami na certifikáciu 
Rastúce nároky na čistotu potravín a iných čerpaných látok vytvoril tlak na vývoj materiálov, ktoré ich neznečisťujú alebo sú úplne neškodné.
Pre výrobu potravín, transport pitnej vody, farmáciu a niektoré chemické látky sú k dispozícii certifikáty nezávislých skúšobní, ktoré potvrdzujú vlastnosti tesnení s ohľadom na určité požiadavky tesnených látok.
 
 
Upchávky čerpadiel- vysoké obvodové rýchlosti 
Pri vyšších otáčkach (napr. 3000/min) a pri väčších priemeroch hriadeľov dochádza k zvýšenému treniu medzi hriadeľom a upchávkou. Z toho vyplýva problém s rastúcim únikom tesnenej kvapaliny prípadne nárast teploty z dôvodu trenia.
Aby nedochádzalo k poškodeniu púzdra hriadeľa a poškodeniu upchávky je potrebné optimalizovať upchávkový materiál s ohľadom na charakter tesnenej látky tak, aby nedošlo k poškodeniu upchávky a hriadeľa z dôvodu nárastu teploty.
Tiež je možné obmedziť nárast teploty vhodným riešením tlakových a tepelných pomerov v upchávkovej komore.


Upchávky čerpadiel- utesňovanie abrazívnych kvapalín 
Kaly, piesok, vlákna a iné tuhé podiely v suspenzii kladú na spôsob utesnenia špeciálne nároky. Poškodenie upchávkového materiálu až po jeho roztrhanie, závažné poškodenia púzdier hriadeľov spojené s nárastom úniku kvapaliny sú dôsledkami abrazívneho pôsobenia.
Okrem upchávkového materiálu je vhodné konštrukčne riešiť obmedzenie vstupu suspenzie do upchávkového priestoru.
 
 
Upchávky čerpadiel a armatúr- utesňovanie chemicky agresívnych látok 
Viaceré chemické látky sa aj dnes utesňujú klasickou mäkkou upchávkou. Deštrukcia šnúry a postupný nárast netesnosti sú sprievodnými znakmi chemicky nedostatočne odolnej upchávky.
Je nevyhnutné preveriť každú zložku látky s ohľadom na koncentráciu a teplotu. Vzhľadom na ochranu životného prostredia je nevyhnutné zabezpečiť vysokú tesnosť a spoľahlivosť. Pri mnohých chemikáliách je z dôvodov ochrany životného a pracovného prostredia vhodné alebo nutné použiť dvojité mechanické upchávky prípadne iné technické riešenia.
 
 
Upchávky miešaných nádob 
Utesňovanie zhora miešaných nádob je často ovplyvnené veľmi premenlivými parametrami. Dlhé hriadele namáhajú upchávku a nedostatočné chladenie môže zhoršovať tesnosť.
Okrem optimalizovaného tesniaceho materiálu je vhodné riešiť aj systém zabezpečenia vhodných podmienok pre prácu upchávky najmä pri náročnejších podmienkach z hľadiska teploty, tlaku, obvodovej rýchlosti a pod.


Upchávky piestových čerpadiel
Piestové čerpadlá sa obvykle prevádzkujú vo vysokom tlaku. Extrúzia tesniaceho materiálu cez špáry je dôsledkom dlhodobého mechanického zaťaženia.
Vysoký tlak a aj vlastnosti čerpaných látok kladú na upchávkový materiál vysoké nároky. Pevnosť upchávkového materiálu v kombinácii s klznými vlastnosťami sú základnými predpokladmi pre prevádzkyschopnosť.  Základné materiály priadzí stlačovaných upchávok

prírodné vlákna

PTFE vlákna, exp. PTFE

grafitové syntetické vlákna
expandovaný grafit
uhlíkové syntetické vlákna
syntetické vlákna klasické
syntetické vlákna aramidové
syntetické vlákna iné


Základný vláknitý materiál, priadza a aj šnúra sa impregnuje látkami na báze PTFE, grafitu, iných lubrikantov a pod. Materiály pre náročnejšie prevádzkové podmienky sa impregnujú protikoróznymi inhibítormi.

Predovšetkým materiály pre tlakovo namáhané oblasti sú zosilované nerezovými drôtmi a vláknami v rôznom rozsahu.

CARRARA GR8807 INCOBRAID®
Špeciálna upchávková šnúra pletená z čistej P.A.N. grafitovej priadze s vystužením diskontinuálnymi kovovými mikrovláknami. Špeciálna impregnácia 3- krát v procese výroby- na jednotlivých vláknach, počas pletenia a na povrchu. Impregnácia obsahuje i anorganický protikorózny inhibítor.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra pre priemyselné armatúry odporúčaná pre teplárne, elektrárne, petrochémiu a prevádzky rafinérií vo vysokých teplotách a tlakoch.

CARRARA GR8800
Upchávková šnúra z čistej PAN grafitovej priadze. Špeciálna impregnácia 3- krát v procese výroby – na jednotlivých vláknach, počas pletenia a na povrchu. Impregnácia obsahuje i anorganický protikorózny inhibítor. Dostupné v prevedení GR8800/R s kontinuálnym kovovým zosilnením.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra pre priemyselné armatúry a čerpadlá (len typ GR8800) odporúčaná pre teplárne, elektrárne, petrochémiu a prevádzky rafinérií vo vysokých teplotách a tlakoch.

CARRARA GR8888
Upchávková šnúra pletená z čistej grafitovej priadze Rayon s vysokým obsahom uhlíka (C>99%). Všetky vlákna sú impregnované so špeciálnou zmesou grafitu s protikoróznym inhibítorom. Dostupná aj v nukleárnej kvalite.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra pre priemyselné čerpadlá a armatúry odporúčaná pre teplárne, elektrárne, petrochémiu a prevádzky rafinérií vo vysokých teplotách a tlakoch.

CARRARA GR8748
Upchávková šnúra z čistého minerálneho expandovaného grafitu s PAN grafitovou priadzou s diskontinuálnym kovovým mikrovystužením na rohoch. Špeciálna impregnácia 3- krát v procese výroby – na jednotlivých vláknach, počas pletenia a na povrchu. Impregnácia obsahuje i anorganický protikorózny inhibítor.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra pre priemyselné armatúry odporúčaná pre teplárne, elektrárne, petrochémiu a prevádzky rafinérií vo vysokých teplotách a tlakoch.

CARRARA GR8048
Upchávková šnúra z čistého minerálneho expandovaného grafitu s PAN grafitovou priadzou na rohoch. Špeciálna impregnácia 3- krát v procese výroby – na jednotlivých vláknach, počas pletenia a na povrchu. Impregnácia obsahuje i anorganický protikorózny inhibítor.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra pre priemyselné čerpadlá a armatúry odporúčaná pre teplárne, elektrárne, petrochémiu a prevádzky rafinérií vo vysokých teplotách a tlakoch.

CARRARA GR80/SGR
Upchávková šnúra z minerálneho čistého expandovaného grafitu so špeciálnym kovovým zosilnením. Jednotlivé priadze sú opletené nerezovými drôtmi pre zvýšenie odolnosti voči extrúzii. Grafitová impregnácia a obsahuje anorganický protikorózny inhibítor.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra pre priemyselné armatúry odporúčaná pre teplárne, elektrárne, petrochémiu a prevádzky rafinérií vo vysokých teplotách.
 

CARRARA GR48
Upchávková šnúra z čistého minerálneho expandovaného grafitu. Dostupná i v prevedení GR48/R s kovovým vystužením.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra pre priemyselné armatúry a čerpadlá odporúčaná pre teplárne, elektrárne, petrochémiu a prevádzky rafinérií vo vysokých teplotách.

CARRARA C8100
Upchávková šnúra z čistej PAN uhlíkovej priadze. Každé vlákno zatočené do priadze a impregnované, čím sa dosahuje vysoká pružnosť.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra odporúčaná pre napájacie čerpadlá alebo obehové čerpadlá.

CARRARA C8200
upchávková šnúra z oxidovanej PAN priadze. Dvojnásobná impregnácia: na vláknach a počas pletenia. Impregnácia obsahuje protikorózny inhibítor. Dostupná i v prevedení C8300/R s kovovým zosilnením.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra pre všeobecné použitie na armatúrach a čerpadlách (len typ C8200).
 
CARRARA C8104/L
Špeciálna upchávková šnúra pletená z PAN dlhovláknovej priadze s vysokým obsahom uhlíka. Impregnovaná PTFE nasýteným vysoko čistým grafitovým práškom.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra vhodná pre použitie na odstredivých čerpadlách, pre priemyselné produkty s výnimkou silných oxidačných látok.

CARRARA B1204 DINAWHITETM
Upchávková šnúra vyvinutá pre papierne, vyrobená z kompozície vlákien s vysokou pevnosťou a nízkym koeficientom trenia. Šnúra s dlhou životnosťou.
Odporúčané použitie:
Odporúčaná pre čerpadlá, rozvlákňovače a miešadlá v papierňach.

CARRARA PT5504/S
Upchávková šnúra z čistej suchej GORE PTFE priadze. Dostupná tiež v prevedení PT5504/L s mazivom a PT 5504/AL pre potravinársky priemysel.
Odporúčané použitie:
PTFE je vhodné pre mnohé nasadenia, statické a dynamické. Všetky PTFE upchávky CARRARA vyhovujú FDA.

CARRARA SQ5500 SEQUEL®
Upchávková šnúra pletená z PTFE expandovaných GORE priadzí s plnivom zlepšujúcim odvod tepla. SQ5500 je biela upchávka vyhovujúca FDA vhodná pre hraničné rýchlosti do 25m/s.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra odporúčaná v potravinárstve a farmácii kde sa vyžaduje FDA alebo ak sa vyžaduje biela PTFE upchávka pre vysoké obvodové rýchlosti.

CARRARA PT5600/K
Upchávková šnúra pletená z čistej PTFE GORE priadze a aramidovej priadze na rohoch pre zvýšenie mechanickej odolnosti v nasadeniach na vysokých tlakoch resp. behu nasucho.
Odporúčané použitie:
PT5600/K je vhodné pre čerpadlá v potravinárskom a chemickom priemysle, odporúča sa pre sušičky, odstredivé alebo piestové čerpadlá, miešadlá.

CARRARA GF7700 GFO®
Upchávková šnúra je pletená z originálnej GFO® GORE priadze. Na upchávke je popis 100%GFO kvôli odlíšeniu originality produktu.
Odporúčané použitie:
Odporúčané pre všetky dynamické aplikácie kde sa súčasne požaduje odolnosť a mäkkosť. Nie je vhodné pre silne oxidačné látky.

CARRARA GL7000
Upchávková šnúra je pletená z čistej expandovanej PTFE priadze plnenej grafitovým práškom a silikónom. GL7000 je PTFE upchávka poskytujúca spoľahlivú výkonnosť.
Odporúčané použitie:
Odporúčané pre dynamické aplikácie. Nie je vhodné pre silne oxidačné látky.

CARRARA GF7600/K
Upchávková šnúra je pletená z originálnej GFO® GORE priadze a aramidovej priadze na rohoch pre zvýšenie mechanickej odolnosti. Dostupná i v prevedení GF7676 kde sú priadze GFO® a aramidu spolu prepletené.
Odporúčané použitie:
Odporúčané pre piestové čerpadlá, tiež vhodná pre dynamické aplikácie. Dostupná ako GF7600/K alebo GF7676.

CARRARA GF4770
Upchávková šnúra je pletená z originálnej GORE PTFE priadze. Je to GFO® bez silikónu pre nasadenia bez potreby mazania.
Odporúčané použitie:
Odporúčané pre nasadenie na všetkých armatúrach alebo piestových čerpadlách. Nie je vhodné pre silne oxidačné látky.

CARRARA KD6605 DINACOMBTM
Špeciálne pletená upchávková šnúra s aramidovou priadzou zo spletaných dlhých aramidových vlákien a PBI priadzou na rohoch. Impregnácia 3- krát v procese výroby- na jednotlivých vláknach, počas pletenia a na povrchu. Koeficient trenia priadze PBI je oveľa nižší než aramidovej kvôli ochrane púzdra.
Odporúčané použitie:
KD6605 je inovatívna upchávková šnúra odporúčaná pre dynamické aplikácie, vhodná pre odstredivé a piestové čerpadlá, miešadlá a rozvlákňovače.

CARRARA KD6604
Pletená upchávková šnúra s aramidovou priadzou zo spletaných dlhých aramidových vlákien. Impregnácia 3- krát v procese výroby – na jednotlivých vláknach, počas pletenia a na povrchu.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra odporúčaná pre odstredivé a piestové čerpadlá, rozvlákňovače a miešadlá s veľmi zahustenými tekutinami. Dostupné i v prevedení KD6104.

CARRARA K6600/C
Pletená upchávková šnúra z kontinuálnych aramidových priadzí. Každá priadza je impregnovaná s disperziou PTFE a inertného bezsilikónového maziva.
Odporúčané použitie:
Aramidová upchávková šnúra je odporúčaná pre dynamické aplikácie, kde sa vyžaduje veľmi pevná upchávka. Dostupná v prevedení KD6604/A špeciálne pre sklársky priemysel.

CARRARA N1304
Pletená upchávková šnúra s fenolovými vláknami. Ponúka podobné mechanická vlastnosti ako aramidová priadza, ale fenolové vlákna sú vhodné pre širší rozsah PH a majú nižší súčiniteľ trenia. Impregnácia 3- krát v procese výroby – na jednotlivých vláknach, počas pletenia a na povrchu.
Odporúčané použitie:
N1304 je odporúčaná pre dynamické aplikácie, kde je potrebná pevná upchávka s dobrou chemickou odolnosťou.

CARRARA N3404
Pletená upchávková šnúra z priadze so syntetickými vláknami impregnovanými disperziou PTFE a bezsilikónového maziva. Dostupné i pografitované prevedenie typ N2609.
Odporúčané použitie:
Pre bežné nasadenia v dynamických aplikáciách pre čerpadlá a miešadlá.

CARRARA R4804
Pletená upchávková šnúra z priadze s vláknami ramie a bezsilikónovými mazivami a so špeciálnou PTFE impregnáciou.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra vhodná pre odstredivé a piestové čerpadlá vo vodnom hospodárstve.

CARRARA V9944
Pletená upchávková šnúra zo sklenej priadze. Upchávka je impregnovaná s PTFE a bezsilikónovými mazivami. Dostupná v prevedení V9900 bez impregnácie.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra vhodná pre všeobecné použitie v dynamických nasadeniach.

CARRARA V9907
Pletená upchávková šnúra so sklenou priadzou a impregnovaná zmesou grafitu a lubrikantov s protikoróznym inhibítorom.
Odporúčané použitie:
Upchávková šnúra vhodná pre statické a dynamické aplikácie. Vhodná tiež pre prielezy a spaliny. Nie je vhodná na paru.


FORNAXA dodáva komplex rôznych materiálových prevedení upchávkových tesnení. Znalosť materiálových vlastností a procesných podmienok umožňuje optimalizáciu tesniaceho prvku, ktorá znamená vysokú tesnosť, spoľahlivosť a prevádzkovú bezpečnosť.

Pre určité látky je vhodné alebo nutné použiť dvojitú mechanickú upchávku alebo iné technické riešenie. FORNAXA je dodávateľom mechanických upchávok AESSEAL®.

Iné upchávkové tesnenia

Neustály materiálový vývoj sa odzrkadľuje vo výkonnosti upchávkových šnúr. Okrem klasických upchávkových šnúr dodávame tesnenia v materiálovom a rozmerovom prevedení podľa špecifík konkrétneho nasadenia.